+31 (0)6 21455745 info@mariobrehm.nl

Geurhinder en stankoverlast door verontreinigde luchtkanalen van horecabedrijven

Wat doet geurhinder met de gezondheid? Wat voor invloed heeft geur op je welzijn en gezondheid?

Geur is overal om ons heen. Vaak beseffen we nauwelijks dat we geuren ruiken, maar slaan we wel onbewust geurherinneringen op. Zo heeft ons huis een eigen geur, maar ook onze werkomgeving. Zo kan het ruiken van een bepaalde geur ineens weer een herinnering triggeren van jaren geleden. Als een geur een negatief effect heeft op mensen, spreken we van geurhinder of stankoverlast.

Gevolgen voor gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat de emissie van geur niet direct, maar wel indirect leidt tot een breed scala aan gezondheidseffecten. Geur dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Als mensen een bepaalde geur als onaangenaam of bedreigend ervaren, ondervinden ze hinder in hun welbevinden en dagelijkse bezigheden. Het kan soms hun gedrag beïnvloeden en ertoe leiden dat mensen ramen sluiten, minder graag buiten komen en bezoek niet graag uitnodigen. In sommige gevallen leidt dit zelf tot sociaal isolement. Maar ook kunnen mensen lichamelijke klachten overhouden aan stank. Denk aan hoestbuien, hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid. Dit kan leiden tot maagklachten, slapeloosheid en zelfs angst en depressie. Ook kunnen geurstoffen, net als alle chemische stoffen, een giftige werking hebben. Bij sterk prikkelende stoffen kan irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen optreden, al is dat meestal alleen het geval bij calamiteiten. Let wel, er bestaat geen relatie tussen giftigheid en geur. Stoffen zonder geur kunnen zeer giftig zijn.

Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen geurbelasting en gezondheidseffecten sterk wordt beïnvloed door geurkarakteristieken, demografische, sociaal-economische, persoonsgebonden en cognitieve factoren. Zo ervaren mensen met astma, allergieën of bepaalde vormen van overgevoeligheid en mensen die bezorgd zijn, eerder hinder en bijbehorende symptomen dan andere mensen. Ook de verwachting of de geur zal toenemen of tot gezondheidseffecten zal leiden, heeft effect.

Bronnen van geurhinder

Geurhinder of stankoverlast komt vaak in het nieuws als er een bedrijfsmatige calamiteit optreedt, bijvoorbeeld een brand. De voornaamste bronnen van geurhinder (stank) zijn industrie (onder meer olie- en chemische industrie en afvalverwerkende bedrijven), wegverkeer, landbouw (met name mest en gier van veehouderijen), maar ook veelal keukendamp van horecabedrijven. Ook buren kunnen met open haarden en houtkachels geuroverlast veroorzaken.

Er kan geurhinder optreden door keukendamp waarvan de stank als zeer onaangenaam wordt ervaren afkomstig van patatkramen, bakkerijen en overige horecabedrijven. Er zijn diverse regels opgesteld voor het voorkomen van geurhinder. Het regelmatig reinigen van de lucht- en ventilatie afzuigkanalen van het bak-dampafzuiging systeem,.